Auditálás

Minőségirányítási rendszer bevezetése könnyen, gyorsan, egyszerűen

Az I.M. és Társai Zrt. vállalja társaságok minőségirányítási rendszerének kiépítését, bevezetését, illetve rendszertanúsítását az ISO 9001:2015 (MIR), ISO 14001:2015 és az ISO 45001 (OHSAS 18001) szerint


ISO 9001:2015

A minőségirányítási rendszer (MIR) követelményeit az MSZ EN ISO 9001:2015 követelmény szabvány tartalmazza. A 9001 szabvány a minőségügyi rendszerre, annak dokumentálására, működtetésére vonatkozó követelményeket rögzíti. E szabvány alapján tanúsítható a rendszer.

Az ISO 9001-es minőségirányítási rendszer a gazdasági szféra minden területén a legszélesebb körben elterjedtebb szabvány. Manapság egyre nagyobb hangsúlyt kap a minőség. Ennek elsősorban a piaci kereslet és kínálat folyamatos bővülése, a számtalan új, de azonos funkciójú termék és szolgáltatás megjelenése, a választás lehetősége az oka. A ISO 9001-es szabvány egy szervezet azon folyamatait szabályozza, melyeket célszerű felügyelet alatt tartanunk, hogy mindig a legmagasabb nívón szolgáltassunk leendő és meglévő vevőinknek.

ISO 14001:2015

Környezetközpontú irányítási rendszer bevezetése

Az ISO 14001 egy olyan általános, szektor semleges környezetközpontú irányítási rendszer, amelynek célja a környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés, a természeti erőforrások fokozott védelme, a kedvezőtlen környezeti hatások minimalizációja, a különféle szennyezések s azok kockázatainak csökkentése (a hulladékgazdálkodás, a szennyvízkezelés, a lég- és zajszennyezés területén), valamint a vállalat dolgozóinak és a vállalat közelében élők egészségvédelme.

Az ISO 14001 környezetmenedzsment rendszer egyszerre értékeli és irányítja a gazdasági szervezet (gyártó vagy szolgáltató) által a gyártó/szolgáltató tevékenység közben a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Segít abban, hogy az ipari tevékenység során környezettel valamint a törvényi kritériumoknak összhangban valósuljon meg.

OHSAS 18001 / MEBIR

Az OHSAS 18001 szabvány a cégek számára előírt biztonsági kötelezettségeket, feladatokat foglalja rendszerbe a munkahelyi munka-, egészség- és tűzvédelem területén.

Az ISO 9001-es szabvány 6. pontja már külön megemlíti a humánpolitikai szempontokat, és abban a munkabiztonság és a foglalkozás-egészségügy is kiemelt szerepet kap. A korábban már minőségirányítási rendszert bevezető cégek pontosan tudják, hogy a folyamatszerű megközelítéshez elengedhetetlenül szükséges a munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szempontok figyelembe vétele is.

Magyarországon számos jogszabály foglalja keretbe a munka-, egészség- és tűzvédelemre vonatkozó kötelezettségeket. Betartásukat és betartatásukat különböző hatóságok ellenőrzik. Az OHSAS 18001 szabvány implementálása segít az említett területek összefogásában, segíti azok átláthatóságát. A rendszer kiépítésével és működtetésével elérjük, hogy:

  • a vállalat megfeleljen a jogszabályi követelményeknek;
  • biztosítva legyen a munkatársak egészségének és biztonságának hatékony védelme, ezáltal a veszélyeztetettség minimálisra csökkenjen;
  • optimalizálja a biztonsági intézkedések költségeit;
  • csökkennek a váratlan események és egészségkárosodás miatti kockázatok és állásidők.

A munkavédelem területén a vonatkozó jogszabályok eleve meghatároznak számos kötelező dokumentumot.

Copyright © 2023 - logom I.M. és Társai Zrt. - Minden jog fenntartva!